Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Chlorowcowany

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. zawierający związki halogenoorganiczne (chlorowcoorganiczne)