Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. (związki) halogenopochodne (fluorowcopochodne, chlorowcopochodne)