Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. halogenoorganiczny (fluorowcoorganiczny, chlorowcoorganiczny)