Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Chlorowce

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. związki chlorowcoorganicznechlorowce

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. halogeny
~, organic - halogeny organiczne