Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) gaz halonowy;

Wordnet angielsko-polski

(a compound in which the hydrogen atoms of a hydrocarbon have been replaced by bromine and other halogen atoms
very stable
used in fire extinguishers although it is thought to release bromine that depletes the ozone layer)
halon

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. halon