Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) literatura wina tragiczna;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Hamartia

skaza tragiczna w bohaterze

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

hamartia f, miejscowa nieprawidłowa budowa narządu

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

hamartia, miejscowa nieprawidłowa budowa narządu

Wordnet angielsko-polski

(the character flaw or error of a tragic hero that leads to his downfall)
wina tragiczna, hamartia
synonim: tragic flaw