Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria mielona wołowina, hamburger;
make a hamburger out of sb|sth - zetrzeć kogoś|coś na miazgę;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

hamburger

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kotlet mielony

kotlet siekany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s hamburger

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'h{m"b@rg@rn Mielona wołowina; mielone It was the bit of hamburger that had blocked her windpipe (To odrobina mielonego utknęła jej w przełyku) - Stephen King (1983) All Maurice needs is a bun, a hamburger and a slice of cheese (Jedyne, czego Maurice potrzebuje, to bułka, kotlet mielony i plasterek sera) - Kansas City Star (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n (także burger - hamburger

Wordnet angielsko-polski

(a sandwich consisting of a fried cake of minced beef served on a bun, often with other ingredients)
hamburger, burger
synonim: beefburger
synonim: burger

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

ciołek, głupol, głupek, cymbał, baran, idiota, kapuściana głowa, półgłówek, debil, tuman, ciołek

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mielony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The clones themselves are so expensive that you would not make a hamburger out of them.
Same klony są tak drogie, że nie zrobiłoby się z nich hamburgera.

statmt.org

Larry Brilliant: He kept talking about McDonalds and hamburgers, and none of it made any sense to us.
Larry Brilliant: On cały czas mówił o McDonald's i hamburgerach, i nic z tego nie miało dla nas sensu.

TED

And after I left Mattel, I started all these hamburger makers, and then got the license to make the maker.
Wrzucasz tam masło orzechowe czy coś i tworzy się kotlecik. ~~~ To jest frytkownica.

TED

Hamburger Institut für Sozialforschung
Hamburski Instytut Badań Społecznych

Goethe Institut

So this is a hamburger maker that you take the peanut butter and stuff and you put it in there, and it makes -- and this is a French fry maker, little, tiny food you can eat.
Robi maleńkie, jadalne frytki. ~~~ Rozwaliłem maszynkę do makaronu, żeby ją zrobić.

TED

Making hamburger out of me would make you feel better?
Poczułbyś się Iepiej robiąc ze mnie hamburgera?

We could go for a hamburger or whatever you want to do.
moglibyśmy iść dla hamburgera lub czegokolwiek ty chcesz zrobić.

Probably went out for a hamburger or a chicken dinner.
chyba wyszedł na hamburgera albo na kurczaka.

Why go out for hamburger when you can have steak at home?
Po co iść na hamburgera skoro masz steka w domu?

They could get hungry and go somewhere for a hamburger.
Może zgłodnieją i pójdą na hamburgera.

He had to be a hamburger to miss with a rocket.
Musiał być beznadziejny, by nie trafić w rakietę.

Tell her that I'm filming this man eating a hamburger.
Powiedz jej, że filmuję kogoś, jak je hamburgera.

And eating hamburger like you're having tea with the Queen?
I jedząc hamburgera jak podwieczorek u Królowej?

I went to his book-signing, and then we had a hamburger together.
Poszłam na jego podpisywanie książek, a potem poszliśmy na hamburgera.

And then me the range of hamburger on wall.
I po co mi obraz hamburgera na ścianie.

With the money you'll make, you won't slave over a hamburger grill.
Z pieniędzmi, które zarobisz, nie będziesz już musiała jak niewolnica smażyć hamburgerów.

The clones themselves are so expensive that you would not make a hamburger out of them.
Same klony są tak drogie, że nie zrobiłoby się z nich hamburgera.

I mean, why hire hamburger when you've got steak right here?
Po co zatrudniać hamburgera kiedy masz stek?

I used to think that drinking coffee with a hamburger was bizarre.
Przemyślałem to kawa picia z hamburgerem była dziwaczna.

You also need now to buy a cheap hamburger?
Może jeszcze trzeba mieć dowód, by kupić taniego hamburgera?

I just want to get a hamburger. And cheese.
Ja chcę hamburgera... i... biały ser.

The only thing this one wants is raw hamburger.
Jedyną rzeczą, którą chce ten rozrabiaka, jest surowe mięso.

Toby, honey, don't take the lettuce out of your hamburger.
Toby, kochanie. Nie wyciągaj sałaty z hamburgera.

I'm going to finish cooking his hamburger at home.
Skończę robienie jego hamburgera w domu.

Spill one drop and I'il turn you all into hamburger.
Upadek jedna kropla i przekształcę ciebie wszystkiego w hamburger.

He only has an answering service and always wants to meet at Hamburger Heaven.
Nie ma biura tylko automatyczną sekretarkę i zawsze chce się spotkać w Hamburger Heaven

Does it look like a hamburger shop? –Which one do you want? –Goat, then.
A czy to ci wygląda na fast-fooda? Co chcesz? Kozę może?

Okay, so the usual with extra spit on Sheldon's hamburger.
Dobra. Więc standardowo z ekstra splunięciem na hamburgera Sheldona.

One hamburger and you're out of my life.
Jeden hamburger i znikasz z mojego życia.

And not just one type of hamburger, okay?
I to nie tylko jednego rodzaju.

Every time some citizen buys a pound of hamburger, we get a nickel.
Za każdym razem jak jeden obywatel kupi jednego hamburgera, dostaniemy parę centów.

He even cut up their flesh... and used it to make hamburger meat.
Ich ciała posiekał... i zrobił z nich hamburgery.

You're the guy from the hamburger train, right?
Jesteś kolesiem ze sklepu z hamburgerami, prawda?

Getting hamburger meat, That's a good way to lure birds,
Przygotowujemy mięso z hamburgerów. - To jest dobry sposób na zwabienie ptaków.

I've never had a hamburger taste this good.
Nigdy jeszcze żaden hamburger tak mi nie smakował.

Putting chopped parsley in a hamburger does not a Salisbury steak make.
Dodanie do hamburgera siekanej pietruszki nie czyni z niego steku Salisbury.

I got some chow, and a big hamburger.
Kilka bułek i wielkiego hamburgera.

You can't even get a decent hamburger anymore.
Nie można już nawet dostać porządnego hamburgera!

That you will not believe ... but I am heart a hamburger rain.
Ok wszyscy, pewnie w to nie uwierzycie, ale... ...stoje w środku deszczu hamburgerów!

Does this look like a hamburger shop, huh?
A czy to ci wygląda na fast-fooda?

I'd like to smash your face into hamburger.
Chciałbym rozkwasić ci gębę na hamburgera.

I sent him out for a hamburger.
Kazałem mu wyjść na hamburgera.

Schlosser's voice: My favorite meal to this day remains a hamburger and french fries.
Moim ulubionym posiłkiem do dziś pozostaje hamburger i frytki.

Instead he takes me to Hamburger Heaven and some schnook's apartment.
Zamiast tego wziął mnie do Hamburger Heaven i mieszkania jakiegoś głupka.

Ernie, put a pepper steak on for me, and a hamburger for the lady.
Hej, Ernie! Zrób mi pieprzny stek, a dla pani hamburgera.

Look, I have a hamburger for himself.
Spójrzcie, mam dla was hamburgery.

And, uh, a hamburger for the young gentleman.
I hamburger dla młodego dżentelmena.

I had a hamburger on the plane.
Jadłam hamburgera w samolocie.

I think someone spiked his hamburger or his coffee.
Myślę, że ktoś zatruł jego hamburgera albo kawę.

No, you give them the coupon, and they give you the hamburger.
Nie, dajesz im kupon, a oni dają ci hamburgera.

Yeah, but can you cook a hamburger?
No tak, ale czy umiesz zrobić hamburgera?

You problably think this is just a hamburger.
Pewnie myślisz, że to tylko hamburger.