Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

wykonany ręcznie, ręcznie robiony;

Wordnet angielsko-polski

(made by hand or a hand process
"delicate handmade baby dresses")
rękodzielniczy
synonim: handmade