Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pomaganie komuś w wykonywaniu zadania, które ze względu na brak doświadczenia i kompetencji jest niemożliwe do wykonania;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

prowadzenie za rękę