Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rzecz używana;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rzeczy używane (szczególnie odzież)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

używane ubranie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The biggest change for me was looking down at my hands and seeing that I'd lost 10 years of my life.
Najbardziej zaskoczyło mnie, gdy spojrzałam na swoje dłonie i uświadomiłam sobie, że straciłam 10 lat życia.

TED

And trust me, she would have won this thing hands down.
I na pewno wygrałaby z palcem w nosie.

OpenSubtitles

On the other hand, there are a lot of things that drive me down, take the emotional level down, and you've got to recover from those.
Z drugiej strony, wiele rzeczy mnie zniechęca, studzi emocje. ~~~ Musisz z tego wybrnąć.

TED

The hand of Jehovah was upon me, and he brought me out in the Spirit of Jehovah, and set me down in the midst of the valley; and it was full of bones.
Była nademną ręka Pańska, i wywiódł mię Pan w duchu, i postawił mię w pośrodku pola, które było pełne kości;

Jesus Army

I wanted the baby to have a pretty new crib, not some hand-me-down.
Chciałam, żeby dziecko miało swoje własne łóżeczko, a nie jakieś po starszych dzieciach.

It's terrible for him to see his children in hand-me-down clothing.
To dla niego okropne widzieć dzieci w ubraniach uszytych przeze mnie.

With you I feel like a hand-me-down.
Z tobą czuję się skończony.

Except for this part-- the raggedy, hand-me-down part.
Poza tą częścią... brudną, dołującą częścią.