Słownik internautów

something given to an older person by a younger onerzecz przekazana starszej osobie przez młodsząThis mobile is a hand-me-up from my son. He thought it was old-fashioned.Ten telefon komórkowy został mi oddany przez syna. Uważał, że jest już niemodny.