Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przekazanie (uprawnień); przekazywanie
~, installation - przekazywanie instalacji do eksploatacji
~ of duties - przekazanie obowiązków
~ of power - polit. przekazanie władzy