Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

starannie dobierany, ręcznie zbierany

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wyselekcjonowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ninety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Dziewięćdziesiąt procent surowca zbiera się ręcznie, w większości przypadków wykorzystując pracę dzieci.

statmt.org

Support for the scheme has been hand-picked and not elective from the political groups.
Do poparcia tego rozwiązania przekonano poszczególne osoby, natomiast nie było ono przegłosowane i przyjęte przez grupy polityczne.

statmt.org

The Commission's expert groups, which are hand-picked from the Member States, have a great deal of influence in legislative delegation.
Grupy ekspertów Komisji, drobiazgowo wybierane z państw członkowskich, mają ogromny wpływ na proces przekazywania uprawnień ustawodawczych.

statmt.org

How can a Commission president praise a Treaty in which all the executive functions are hand-picked behind closed doors instead of being the result of the voters' choice?
Jak przewodniczący Komisji może chwalić Traktat, zgodnie z którym wszystkie funkcje wykonawcze są przydzielane za zamkniętymi drzwiami, a nie w drodze wyborów powszechnych?

statmt.org

Support for the scheme has been hand-picked and not elective from the political groups.
Do poparcia tego rozwiązania przekonano poszczególne osoby, natomiast nie było ono przegłosowane i przyjęte przez grupy polityczne.

They even assigned him a special hand-picked guard.
Przydzielili mu nawet specjalnie wyselekcjonowanego strażnika.

He hand-picked his men and trained them.
Bauer sam wybrał ludzi i sam ich szkolił.

And a permanent escort provided under a hand-picked officer, Colonel Maillot.
I zaopatrzony w stałą eskortę dowodzoną przez oficera, pułkownika Maillot.

The Commission's expert groups, which are hand-picked from the Member States, have a great deal of influence in legislative delegation.
Grupy ekspertów Komisji, drobiazgowo wybierane z państw członkowskich, mają ogromny wpływ na proces przekazywania uprawnień ustawodawczych.

Look at these clowns, hand-picked monkeys.
Patrz na tych błaznów. Cholerne małpoludy.

No. You are gonna be delighted when you taste these fresh, hand-picked strawberry waffles.
Ale ty będziesz zachwycony, gdy spróbujesz tych świeżutkich, gofrów truskawkowych.

How can a Commission president praise a Treaty in which all the executive functions are hand-picked behind closed doors instead of being the result of the voters' choice?
Jak przewodniczący Komisji może chwalić Traktat, zgodnie z którym wszystkie funkcje wykonawcze są przydzielane za zamkniętymi drzwiami, a nie w drodze wyborów powszechnych?