Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) z dnia na dzień, ledwo wystarczający na życie;
hand-to-mouth existence - nędzny żywot;
hand-to-mouth existence - nędzny żywot;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nędznie płatny

z dnia na dzień

marny

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj ledwie starczający
Adv ledwie ledwie