Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) torebka damska;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

torebka damska

Nowoczesny słownik angielsko-polski

damska torba

torba damska

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'h{ndb{gn Torebka (damska) There's Boots hair-setting gel and tampons in your handbag (W twojej torebce jest żel do włosów i tampony) - Times Literary Supplement (1984) She opened her handbag (Otworzyła torebkę) - Sue Towsend (1992) My handbag has vanished (Zniknęła moje torebka) - Helen Fielding (1996) They are shopping for the latest Prada handbags (Są na zakupach szukając najnowszych torebek od Prady) - Vogue [British Edition] (2002)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s torebka damska

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n torebka damska

Wordnet angielsko-polski

(a container used for carrying money and small personal items or accessories (especially by women)
"she reached into her bag and found a comb")
torebka
synonim: bag
synonim: pocketbook
synonim: purse

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

torebka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There was an outcry in Ireland in recent weeks when a media accountant made this very point and he was roundly handbagged.
W ostatnich tygodniach w Irlandii pojawiły się głosy sprzeciwu, kiedy księgowy pracujący dla mediów zauważył to i został za to ostro skarcony.

statmt.org

Instead of having a tray with two peas, I was hoping that they would go into the kitchen cabinet or the mother's handbag and do their museum-quality design collection on a tray.
Miałam nadzieję, że zamiast tacki z dwoma grochami, wygrzebią coś z kuchennego kredensu lub torebki mamy i zaprojektują własną kolekcję designu w stylu muzeum.

TED

If it weren't for me, you could have been a handbag.
Jeśli o mnie chodzi, to mógłbyś być torebką.

There's a photograph in her handbag, your address is on it.
W jej torebce by3a fotografia z pana adresem.

I found matches from this hotel in one of the women's handbag.
Znalazłem zapałki z tego hotelu w torebce jednej z kobiet.

Logan bought her he most beautiful and prestigious handbag in the world.
Bardzo. Logan kupił jej najpiękniejszą i najbardziej prestiżową torebkę na świecie.

In the young woman's handbag, police found a Belgian pistol.
W torebce tej młodej kobiety, policja znalazła belgijski pistolet.

And bring the perfume bottle, in the outside pocket of my handbag.
I przynieś butelkę perfum z zewnętrznej kieszeni mojej torebki.

Is among the jewellery he has in that handbag?
A może obrączka ślubna Pani Thorwald's jest wśród biżuterii w tej torebce?

Mine was in my handbag, and you had yours with you.
Mój był w torebce, a ty miałeś swój przy sobie.

I found it in the handbag of the girl who died in my ward.
Znalazłam to w torebce dziewczyny, która umarła na moim oddziale.

The lab almost went to hell in a handbag while you were sabbaticalling.
W laboratorium prawie rozpętało się piekło, kiedy byłeś na urlopie naukowym.

Even that alligator handbag his wife left on the bedpost.
Nawet tą torebkę z krokodyla, którą jego żona zostawiła przy łóżku.

I may have them both in my handbag.
Być może mam oba w torebce.

I saw it in your handbag in the hospital.
Zobaczyłem ją w twojej torebce, gdy byliśmy w szpitalu.

He poured a chocolate milk into a lady's handbag.
Wlał mleko czekoladowe do torebki jakiejś kobiety.

He had his wife's jewellery in the handbag.
W torebce była biżuteria jego żony.

Well, I prostrate myself before a world that's going to hell in a handbag,
Ja się ofiarowałem o wiele wcześniej, niż cały świat stoczy się do piekła.

Empty your pocket and stuffed out the handbag.
Nic nie zrobiliśmy... Opróżnij kieszenie, a ty torebkę.

Actually I've got another in my handbag.
Nie, nie, nie właściwie mam jeszcze inne w torebce.

Why would you pretend to steal her handbag'?
Po coś udawał, że kradniesz jej torebkę?

Hurt my fingers working at a handbag factory.
Pokaleczyłem sobie palce pracując w fabryce torebek.

And you don't leave it behind in your husband's drawer in your favourite handbag.
To podstawowe wyposażenie i nie zostawia się tego w ulubionej torebce w szafce męża.

Out of my way, you walking handbag!
Z drogi, ty chodząca torebko!

He still thinks it's in the handbag.
Myśli, że jest w torebce.

I took twenty dollars of your handbag.
Zabrałam 20 dolarów z twojej torebki.

I shout handbag, and here he is!
Ja krzyczę torebka, a on przybiega.

That handbag I saw you with this evening...
Ta torba którą widziałem u pani tego wieczora...

It was in her favourite handbag.
Była w jej ulubionej torebce.

My wife needs a new handbag.
Moja żonka potrzebuje nowej torebki.

No, no, Minnie, my white handbag, not that one.
Nie, nie, Minnie, moja biała torebka, nie ta.

Bring back my clothes and handbag.
Przynieś mi ciuchy i torebkę.

But did you see her Kate Spade handbag? It was gorgeous.
Ale widziałaś jej torebkę od Kate Spade? była wspaniała.

Something of yours in your handbag.
Coś twojego w twojej torebce.

And no, you won't see any handbag or...
I nie, nie zobaczycie tutaj zadnej torebki ani...

Just books and a handbag.
Książki i torebka.

She carries a red handbag-- -We don't need to hear.
Ma czerwoną torebkę... - Nie musimy tego słyszeć.

I sold him a handbag.
Sprzedałem mu torebkę.

I pretended to steal her handbag.
Udałem, że kradnę jej torebkę.

Hit him with your handbag!
Uderz go torebką!

I insist on knowing where you deposited the handbag... that contained that infant.
Nalegam by mi pani powiedziała, co stało się z torbą która zawierała to dziecko.

She'il have this in her handbag.
Tę rolkę filmu znajdą w jej torebce.

You don't open a lady's handbag.
Jak śmiałeś otworzyć damską torebkę

Thought they were in my handbag...
Myślałam, że mam je w torebce.

It's in your handbag.
Jest w twojej torebce.

She leave her handbag.
Ona zostawiają jej torebkę damską.

Is this the handbag, Miss Prism?
Czy to ta torba panno Prism?

My white handbag.
Moja biała torebka.

See that handbag?
Widzisz tą torebkę?

Your former-boyfriend stole you your handbag?
Twój chłopak ukradł ci torebkę?

Give Wendice those books and the handbag... ...and make sure he sees the key.
Daj panu Wendice te książki i torebkę... ...i upewnij się, że widział klucz.