Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) koszyk z rączką;
go to hell in a handbasket - zejść na psy;

Wordnet angielsko-polski

(a container that is usually woven and has handles)
koszyk, kosz
synonim: basket