Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dzwonek ręczny;

Wordnet angielsko-polski

(a bell that is held in the hand)
dzwonek ręczny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dzwonek