Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika drezyna;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

drezyna

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'h{ndkArn Nieduży pojazd szynowy poruszany ręcznie
drezyna Racing handcars takes muscle, balance and teamwork (Ściganie się drezyną wymaga kondycji fizycznej, wyczucia równowagi i pracy zespołowej) - Oregonian (1998) Laborers were furiously pumping railroad handcars (Robotnicy zasuwali na drezynach jak szaleni) - Sacramento Bee (1999)

Wordnet angielsko-polski

(a small railroad car propelled by hand or by a small motor)
drezyna, trolej