Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wózek ręczny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wózek dwukołowy (do towarów, bagażu)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wózek ręczny