Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) klaśnięcie w dłonie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oklaski

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

dezaprobata

Wordnet angielsko-polski

(a clap of the hands to indicate approval)
oklask