Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zakładać/założyć kajdanki;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zakładać kajdanki

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kajdanka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt zakuwać w kajdanki, skuć
s pl ~s kajdany, kajdanki

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n (zw. pl handcuffs - kajdany
vt zakuwać w kajdany

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zakuwać w kajdanki

Wordnet angielsko-polski

(shackle that consists of a metal loop that can be locked around the wrist
usually used in pairs)
kajdanki
synonim: cuff
synonim: handlock
synonim: manacle

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

założyć kajdanki
to handcuff sb: zakuć kogoś w kajdany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kajdanki

kajdany

skuwać

zakuć

zakuwać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) So, I had to add handcuffs, while holding my breath, to escape from.
(Śmiech) Musiałem więc dodać kajdanki, w trakcie wstrzymywania oddechu, by się uwolnić.

TED

I was detained for 12 days, blindfolded, handcuffed.
Przetrzymywano mnie przez 12 dni, byłem skuty, miałem opaskę na oczach.

TED

And it reminded me of that old joke where the bank robber comes out of the courthouse handcuffed, and the reporter yells, "Hey, Willy. ~~~ Why do you rob banks?"
To przypomniało mi stary dowcip, w którym przestępca wychodzi w kajdankach z sądu, a reporter krzyczy: "Willy, dlaczego napadasz na banki?"

TED

Now, I should mention that Nathaniel refuses treatment because when he was treated it was with shock therapy and Thorazine and handcuffs, and that scar has stayed with him for his entire life.
Trzeba wspomnieć, że Nathaniel odmawia leczenia, ponieważ aplikowano mu elektrowstrząsy, razem z Thorazinem i kajdankami, co zostawiło mu uraz na całe życie.

TED

There is only one person I know who would have a handcuff's key.
Jest tylko jedna osoba którą znam, a która może mieć kluczyk do kajdanek.

Or I could handcuff you to that post right there.
Albo mógłbym przykuć pania do tego słupka.

How about you do your little handcuff trick for me?
A może na mnie zrobisz swoją sztuczkę z kajdankami?

I think he's going to handcuff your mom to your bed.
Myślę, że przykuje twoją mamę kajdankami do łóżka.

You don't really handcuff guys to water pipes do you?
Nie przykuwasz naprawdę facetów kajdankami do rur, prawda?

Since he wasout of control, we had to handcuff and arrest him.
Kiedy to wymknęło się spod kontroli, musieliśmy go skuć i aresztować.

Why would you handcuff me to the bed?
Dlaczego przykułeś mnie do łóżka?

Why was there a handcuff in your bathroom?
Dlaczego w twojej łazience były kajdanki?

If I don't handcuff myself to this radiator, I'll check the score.
Jeśli nie przykuję się do tego kaloryfera, sprawdzę wynik.

He has a broken handcuff on his wrist.
Na ręce ma przecięte kajdanki.

Did you really have to handcuff me?
Czy naprawdę musi mi pan zakładać kajdanki?

I would handcuff them even in jail!
Nawet w więzieniu trzymałbym ich w kajdankach!

I fantasized about being handcuff and naked in front of Joe Morelli once.
W moich fantazjach stałam kiedyś naga i w kajdankach przed Joe. Ale tylko raz.

They' I I handcuff you in the cemetery!
Zakują cię w kajdany na cmentarzu!

Handcuff yourself and sweat it out.
Kajdanki się i pocić to.

Handcuff him to the pipe.
Przykuj go kajdankami do rury.

You let them handcuff you.
Dałeś się zakuć w kajdanki?

No handcuff keys.
Nie ma kluczy do kajdanek.

So do you wanna handcuff me, or should I handcuff you?
Chce mi pan założyć kajdanki, czy ja mam zakuć pana?

J.D., handcuff him.
J.D., zakuj go.