Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kajdanki;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kajdanki

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

kajdanki pl

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kajdany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kajdanek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kajdany; kajdanki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now, I should mention that Nathaniel refuses treatment because when he was treated it was with shock therapy and Thorazine and handcuffs, and that scar has stayed with him for his entire life.
Trzeba wspomnieć, że Nathaniel odmawia leczenia, ponieważ aplikowano mu elektrowstrząsy, razem z Thorazinem i kajdankami, co zostawiło mu uraz na całe życie.

TED

He was taken away in handcuffs about an hour ago.
Został zabrany w kajdankach jakąś godzinę temu.

Have you seen many guys with nothing to say after two days in handcuffs?
Ilu widziałeś facetów którzy skuci przez dwa dni nie mieli nic do powiedzenia?

Give me the gun and the key for the handcuffs.
Daj mi pistolet. I kluczyki od kajdanek.

When my family was watching me on the 10:00 news in handcuffs?
Kiedy moja rodzina zobaczyłaby mnie w kajdankach, w wieczornych wiadomościach?

No, I always see guys do this when handcuffs are taken off.
Nie, ale zawsze się tak robi po zdjęciu kajdanek.

And if anyone has a problem with that, they can take me out in handcuffs.
A jeśli ktokolwiek ma z tym problem, mogą mnie stąd zabrać w kajdankach.

Well, I guess it's not time to break out the handcuffs just yet.
Więc, zgaduje że nie czas by zerwać kajdany, jeszcze.

Remove me the handcuffs. And let to break before the fire to begin.
Zdejmij mi te kajdanki i wypuść mnie, zanim zacznie się strzelanina.

With or without the handcuffs, he's still our main suspect.
Z kajdankami czy bez, nadal jest naszym głównym podejrzanym.

I'm telling you, those handcuffs do not belong to my parents.
Mówię ci, że one nie należą do moich rodziców.

It is by a coincidence a key for my handcuffs.
Tak się składa, że to klucz do moich kajdanek.

How am I supposed to build a bathroom with handcuffs on me?
Jak niby mam tu zbudować łazienkę z kajdankami na rękach?

Sorry about the handcuffs, but at least we're in business. hold up! Wait, please!
Przepraszam za kajdanki, ale przynajmniej działamy dalej. Proszę zaczekać!

What do you think would break first, handcuffs or radiator?
Co twoim zdaniem najpierw pęknie, kajdanki czy chłodnica ?

I want you to take those handcuffs off her.
Chcę, żeby pan zdjął jej te kajdanki.

Do you think you could take these handcuffs off me?
Sądzisz, że mógłbyś zdjąć te kajdanki ze mnie?

I turn on the news, I see you in handcuffs.
W wiadomościach zobaczyłam cię w kajdankach.

So what, he was in it just for handcuffs?
I co, był z tobą tylko dla kajdanek?

Oh, and the winner gets a genuine pair of handcuffs.
A zwycięzca otrzyma prawdziwą parę kajdanek prosto z

Do not ever put handcuffs a man who has his hands behind his back.
Nigdy nie umieścić kajdanki człowiek, który ma ręce za plecami.

You'll have to wear the handcuffs from here on.
Będziesz musiał wyjść stąd w kajdankach.

Jane and I would like to keep the handcuffs as a souvenir.
Jane i ja chcielibyśmy zatrzymać kajdanki na pamiątkę.

He must have used a pair of handcuffs from the museum to restrain her.
Musiał użyć kajdanek z muzeum, aby ją skuć. - Nie nadążam.

You have a choice whether or not you do it in handcuffs.
Masz wybór czy zrobić to w kajdankach czy bez.

The ideal person's in the back of a car in handcuffs.
Idealna osoba do tego siedzi właśnie na tylnym siedzeniu samochodu w kajdankach.

Remove him his handcuffs and let us thank you.
Proszę zdjąć mu kajdanki i proszę nas zostawić samych, dziękuję.

You don't have the keys to your own handcuffs?
Nie masz kluczy do własnych kajdanek?

You're good with handcuffs, too, now, huh? How you doing?
Z kajdankami też dajesz sobie radę, co? Jak się macie?

Somebody cut the handcuffs off and then buried them.
Ktoś przeciął kajdanki i zakopał je.

The sergeant went to get handcuffs, and he jumped on Vladimir.
Sierżant poszedł po kajdanki... ..a on skoczył na Wowkę !

I don't know if you notice you're in handcuffs.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale jesteś w kajdankach.

Then she handcuffs me, I'm down on my knees.
A potem ona mnie zakuła w kajdanki i kazała klęknąć.

Shan, if a man was thrown to the sea with handcuffs, what will happen?
Shan, jeśli człowiek był wrzucony do morza z kajdankami, co się wydarzy?

If handcuffs are a good idea for a first date. hey, mr.
B., nie wiem, czy kajdanki są dobrym pomysłem na pierwszą randkę.

Sayid just came walking out of the jungle in handcuffs alone.
Sayid wyszedł z dżungli sam w kajdankach.

It's only because you're my daughter that you're not in handcuffs, too.
Gdybyś nią nie była, byłabyś już w kajdankach.

We need some rope or some tape and your handcuffs.
Potrzebny nam sznur i kajdanki.

Not as bad as being led away from Heathrow in handcuffs.
Nie tak gównianie jak wywiezienie mnie w zakutego w kajdankach.

And bring your handcuffs cos I can be quite a troublesome prisoner.
i przynieś kajdanki bo mogę być dość kłopotliwym więźniem.

There must be a key for those handcuffs.
Musi być gdzieś klucz do tych kajdanek.

I don't even know where I got the handcuffs.
Nie wiem nawet, skąd wzięły się te kajdanki.

No handcuffs, please, not in front of them.
Bez kajdanek, proszę, nie przy nich.

They even found a partial on the handcuffs.
Częściowy odcisk jest nawet na kajdankach.

I almost didn't recognize you without handcuffs on.
Prawie cię nie poznałem bez kajdanek.

It's st Bart's all over again. Only that time, he went in handcuffs.
Jest tak jak u świętego Bartłomieja, tylko, że tym razem wyjdzie w kajdankach.

Maybe we could find a place that sells handcuffs... by the same manufacturer.
Może znajdziemy miejsce, gdzie sprzedają kajdanki... tego samego rodzaju.

I need to be in that courtroom and see him in handcuffs being taken off to jail.
Muszę być w tej sali sądowej i zobaczyć go w kajdankach, jak go zabierają do więzienia.

He removed the handcuffs from the back door.
Usunął kajdanki z tylnich drzwi.

Release them out, but set handcuffs at first.
Wypuść je, ale przedtem załóż im kajdanki.