Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ręczny (np.) right-handed praworęczny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

posługujący się głównie jedną z rąk

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wręczony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Judge Mohammed al-Hassan handed down today's death sentence.

www.guardian.co.uk

They were handed over to local officials in the Somali town of Adado on Sunday after 388 days in captivity, before being flown to the capital Mogadishu and on to Nairobi, where they spent their first night of freedom at the British high commission.

www.guardian.co.uk

Aziz, 74, was handed over by US forces to Iraqi custody earlier this year.

www.guardian.co.uk

She did not talk about them until after she handed them over to Ratcliffe.

www.guardian.co.uk

This has been handed down by my family for 140 years.
Ten list był przekazywany w mojej rodzinie z ręki do ręki przez 104 lata.

He handed me the child and walked out of the church.
Oddał mi dziecko i wyszedł z kościoła.

Your parents just handed to you, to be lived right through to the end.
Rodzice dają nam życie, które trzeba przeżyć, aż do końca.

This really kind woman handed me the phone and she said to call you.
Ta naprawdę miła kobieta dała mi telefon i powiedziała, abym zadzwoniła do ciebie.

He handed me a check for half a million dollars.
Dał mi czek na pół miliona dolarów.

When you handed out the money, how did that work, exactly?
Kiedy wypłacał pan pieniądze, jak to się dokładnie odbywało?

I saw it in his eyes when he handed me that baby picture.
Widziałam to w jego oczach, kiedy podawał mi zdjęcie Caleba.

So, according to the law, everything was handed over in good condition.
Więc, zgodnie z prawem, wszystko zostało przejęte w dobrym stanie.

Got any news about them or have you returned empty handed?
Macie jakieś wieści o niej, czy wracacie z pustymi rękoma?

You want to know what's on this tape he just handed me?
Chcesz wiedzieć, co jest na tej taśmie, którą dostałam?

People who didn't deserve what they got handed to them.
Ludzi, którzy nie zasługiwali na to, co otrzymali.

This moment will be handed down Through generations of our family.
Ten moment będzie przekazywany przez pokolenia naszej rodziny.

Didn't even bat an eye when he handed it over.
Nawet nie mrugnął okiem kiedy mi je dawał.

She didn't try to resist and handed me the letter.
Nawet nie próbowała stawić oporu i wręczyła mi list.

An old song handed down in the village where I was born.
Stara pieść grana we wiosce w której się urodziłem.

That kid is so green he practically handed us the evidence.
Ten dzieciak jest taki zielony, że sam nam wszystko wyśpiewa.

It's not like a Federation world where everything is handed to you.
To nie jest świat Federacji gdzie wszystko jest podane na tacy.

That being the case, we must first take account of the judgment handed down.
Jeżeli tak jest, to po pierwsze musimy uwzględnić wydany wyrok.

Carl, I remember when the nurse in the hospital handed you to me.
Carl, pamiętam gdy pielęgniarka w szpitalu mi cię podała.

At first I thought they handed me the wrong dossier.
Na początku, myślałem, że dostarczyli mi złe akta.

Eight days later, I handed the medallion to his mother.
dni później, przekazałem medalion jego matce.

Croatia handed over all its wanted war criminals years ago.
Chorwacja przekazała wszystkich swoich poszukiwanych zbrodniarzy wojennych już lata temu.

You could have handed them over to the police.
Oni mieli tylko nóż. Mogłeś ich oddać w ręce policji.

Like you're handed everything from school to a car.
Wszystko cię ogranicza począwszy od szkoły a skończywszy na samochodzie.

It's an old family custom been handed down for generations.
To stara rodzinna tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie.

They concluded you broke under torture and handed the information.
Myślą, że udało się ciebie złamać torturami i że przekazywałeś informacje.

I need some information about the man who handed in the cheque
Potrzebuję informacji o człowieku, który spieniężył tu czek.

A nurse found this, and wisely handed it over to the police.
Pielęgniarka znalazła to i mądrze przekazała na policję.

These flyers need to be handed out before the concert tonight.
Trzeba dostarczyć te ulotki na dzisiejszy koncert.

I've just been handed an urgent and horrifying news story.
Właśnie otrzymałem pilne i przerażające wiadomości.

He handed it down to your father, who left it to you.
Zapisał go twojemu ojcu, który dał salon tobie.

And she handed down her own form of mountain justice for his faithless ways.
A ona użyła własnego sposobu na wymierzenie sprawiedliwości, karząc jego niegodziwość.

I've never let you go empty handed from the mall, have l?
Nigdy nie wypuściła cię z centrum z pustymi rękami, prawda?

I tried to speak dozens of times, and also handed in my request, but was ignored.
Próbowałem zabrać głos kilkanaście razy, złożyłem także wniosek, mimo to zostałem zignorowany.

Here is a case which is being handed to you on a plate.
Mamy tu do czynienia z przypadkiem, który jest państwu podany na talerzu.

All the clients I've handed over to all you lot.
Wszyscy klienci, których wręczyłam każdemu z was. Po co?

Your partner reached into the car, grabbed these diamonds and handed them to you.
Twój partner sięgnął do auta, chwycił te diamenty i wręczył je tobie.

It is not handed out by a giant tooth fairy.
Nie spadają nam z nieba.

I need the name of the person that handed you that bag.
Muszę znać nazwisko osoby, która dała ci tę torbę.

But then he had second thoughts and handed it over to the
Ale wtedy on miał drugi myśli i przekazał to

Death sentences are handed down mainly in respect of minorities.
Wyroki skazujące na karę śmierci są wydawane głównie w odniesieniu do mniejszości.

For this reason it is important to take all possible steps to break the cycle of poverty being handed down from one generation to another.
Dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich działań, które pomogą przerwać międzypokoleniowe przekazywanie ubóstwa.

Now it is being handed out without a shot being fired.
Teraz zapewnia je sobie bez jednego wystrzału.

Don't be surprised if I come back empty handed.
Nie zdziw się, jeśli przyjdę Powrót z pustymi rękami.

You might as well have handed him your passport.
Równie dobrze mogłeś mu wręczyć paszport.

Fry handed me an extinguisher, and I started running toward the fire.
Fry podał mi gaśnicę i pobiegłem w kierunku ognia.

I handed them in. But none of us has actually seen that painting,
Tak, ale żaden z nas nie może właściwie zobaczyć tego obrazu.

This was for your shoes. You handed it to me for my face?
Ten ręcznik jest do twoich butów a ty mi dajesz go do twarzy?

This is where they brought her, Gordon, after your men handed her over.
Tutaj ją przyprowadzili, Gordon. Po tym, jak twoi ludzie im ją oddali.

I'm leaving soon and I'm not going back empty handed.
Wyjeżdżam wkrótce i nie zamierzam tam wrócić z pustymi rękoma.