Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny pistolet, rewolwer;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pistolet, rewolwer

Nowoczesny słownik angielsko-polski

krótka broń palna

Wordnet angielsko-polski

(a firearm that is held and fired with one hand)
pistolet, gnat
synonim: pistol
synonim: side arm
synonim: shooting iron

Słownik internautów

ręczna broń palna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pistolet

rewolwer

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uzbr. broń krótka; pistolet; broń ręczna

Słownik techniczny angielsko-polski

pistolet m, rewolwer m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the United Kingdom, crime statistics have soared since the total ban on handguns was introduced, and in my view, this should make us pause for thought.
W Wielkiej Brytanii statystyki wskazują, że od czasu wprowadzenia całkowitego zakazu posiadania krótkiej broni palnej liczba przestępstw wzrosła, co powinno skłonić nas do zastanowienia.

statmt.org

He had this old handgun. He showed it to her.
Miał pistolet... pokazał go jej... nie wiem skąd go miał

Me and Jesse James think it's the best handgun in the world.
Ja i Jesse James uwazamy, ze to najlepszy rewolwer na swiecie.

There's no record of our vic owning a handgun license.
Nie mażadnego dokumentu, że ofiara miała licencję na broń.

One report from a rifle or a handgun.
z karabinu lub... -Tak, widzę.

Know how to use a handgun, Bill?
Wiesz, jak się posługiwać pistoletem, Bill?

A cop lost his handgun during the riot.
Glina zgubił swoją broń podczas zamieszek.

But this is from a handgun.
Ale ta pochodzi z pistoletu.

Next to it: A Smith & Wesson.38 handgun with a 4-inch barrel.
Obok masz karabin Smith & Wesson kaliber 38 z 4-calową lufą.

He didn't carry no handgun, Rance. He didn't for years.
On już od lat nie nosił broni, Rance.

My Ruger P94 .40-caliber handgun.
Mój Ruger P94 Pistolet kaliber 0,40.

Would you recognize him if he were, just hypothetically... ...selling you a.357 caliber handgun?
A czy rozpoznałaby go Pani, gdyby, powiedzmy, tylko hipotetycznie, sprzedawał Pani pistolet kalibru .357?