Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport osoba przyznająca dodatkowe strzały; osoba przewidująca wyniki wyścigów;