Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dogodność, wygoda, poręczność, zręczność; marynistyka zwrotność statku;

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n zwrotność (statku)

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being at hand when needed)
dostępność
synonim: accessibility
synonim: availability
synonim: availableness

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zręczność

zwrotność

Słownik techniczny angielsko-polski

zwrotność (statku)