Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) atrakcyjnie, ładnie; pokaźnie; szczodrze, hojnie;
win handsomely - odnieść zdecydowane zwycięstwo;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁADNIE

NIESZPETNIE

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

elegancko

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Fortuitously, the same paper's distinguished critic Ian Nairn arrived shortly afterwards and wrote a piece on the Southfield Square campaign which anticipated today's English Heritage book in its optimism and warmth. It caught the eye of the national Civic Trust, which was looking for a Northern conservation project to back. They chose us, the council changed tack and the square survives â?? handsomely illustrated in the new book. MW
This enjoyable, handsomely designed, somewhat ragged film brings us close to Gainsbourg as a personality. But it won't help anyone to a high score on Mastermind with "The Life and Work of Serge Gainsbourg" as the specialist subject. Nor will an average British audience come away understanding what Fran?§ois Mitterrand meant when he reacted to Gainsbourg's death saying: "He was our Baudelaire, our Apollinaire. He elevated the song to the level of art."
Lombardi and other officials on one of Europe's most exclusive stretches of coastline are also worried about the effect the new law could have on tourists who pay handsomely for peace and quiet. At Forte dei Marmi, a favourite with wealthy Russians, the asking price last week for a small two-bedroom flat, 100 yards from the sea, was â??1.2m (Â?1m).

These politicians would, of course, need to be handsomely rewarded for their efforts.
Polityków tych należałoby, oczywiście, odpowiednio wynagrodzić za ich wysiłki.

And I'm willing to pay you handsomely for it.
I jestem godzien sowicie cię za to wynagrodzić.

I know a nice zoo that will pay handsomely for a specimen like you.
Znam fajne Zoo... które nieźle zapłaci za tak egzotyczny okaz jak ty.

In exchange, they pay me handsomely. And give me full access to federal resources.
W zamian za to, hojnie mi zapłacą i dadzą pełen dostęp do środków federalnych.

People are prepared to pay handsomely for my favours.
Ludzie są przygotowani by hojnie płacić za moje przysługi.

You are paid quite handsomely in ear coins.
Otrzymujesz wypłatę całkiem ładnie w monetach uszu.

Do you think she's handsomely paid?
Myślisz, że jest hojnie opłacana?

Plus, Daisy rewarded me handsomely for my bravery.
Plus, Daisy nagrodziła mnie nieźle za moją odwagę.

We get paid handsomely... the world needs us.. Hand we need the paper.
Dostajemy dobrą kasę... ..świat potrzebuje nas... ..a my potrzebujemy papieru

Of course, we'il compensate you handsomely.
Oczywiście zrekompensujemy ci to szczodrze.

If I succeed in taking Tatewaki to Toyotomi, I'll be rewarded handsomely.
Jeśli uda mi się dostarczyć Tatewaki do Toyotomi, będę obficie wynagrodzony.

Mr. Hornblower's plan worked out handsomely didn't it, Mr. Hunter?
Plan pana Hornblowera powiódł się doskonale, prawda, panie Hunter?