Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport stanie na rękach;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

stanie na rękach (nogami do góry)

Wordnet angielsko-polski

(the act of supporting yourself by your hands alone in an upside down position)
stójka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

stójka