Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wiszący;
hang - (Verb) wieszać/powiesić, rozwieszać; wisieć, zwisać; opadać; informatyka zawieszać się; prawniczy utknąć w martwym punkcie; technika osadzać na zawiasach; położyć;

(Noun) powieszenie, wieszanie; draperia;
death by hanging - śmierć przez powieszenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
wieszanie
(execution) powieszenie
(fig): it is not a ~ matter to nie jest gardłowa sprawa.
2.
(pl, tapestry, etc.) kotary
firanki.adj wiszący

Nowoczesny słownik angielsko-polski

stosujący najwyższy wymiar kary

bardzo surowy

karany śmiercią przez powieszenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n powieszeniehanging committee komisja kwalifikacyjna hanging matter sprawa gardłowa death by hanging śmierć przez powieszenie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wręczenie n

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NACHYLENIE

UKŁADANIE SIĘ (SUKNI)

POWIĄZANIE (MYŚLI)

BRELOK

Wordnet angielsko-polski

(a form of capital punishment
victim is suspended by the neck from a gallows or gibbet until dead
"in those days the hanging of criminals was a public entertainment")
wieszanie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

powieszenie
death by hanging: śmierć przez powieszenie
hanging committee: komisja kwalifikacyjna
hanging matter: sprawa gardłowa
hanging offence: przestępstwo karane śmiercią przez powieszenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wieszanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wieszanie; zawieszanie; zawieszenie
~, programme - inf. zawieszenie programu
~ snares - zawieszanie wnyków
~ traitors - wieszanie zdrajców

Słownik techniczny angielsko-polski

zawieszenie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew, hanging him on a tree.
Bóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie.

Jesus Army

There were parents pushing children in buggies, with a cigarette hanging over the child.
Widziałam rodziców usadzających dzieci w wózkach, trzymających nad dzieckiem papierosa.

statmt.org

The food crisis is one of the main threats hanging over peace and stability in the world.
Kryzys żywnościowy jest największym zagrożeniem dla pokoju i stabilizacji na świecie.

statmt.org

Our bodies are hanging along for the ride, but my brain is talking to your brain.
Nasze ciała kroczą obok siebie, ale to mój mózg mówi do twojego mózgu.

TED

If you were lucky there was a public phone hanging in the corridor or somewhere.
Jeśli byliście szczęściarzami, był tam telefon, zawieszony w pobliżu.

TED

Ruth Contreras, whose son Carlos Bravo is one of the trapped men, said: "He's skinny, bearded and it was painful to see him with his head hanging down, but I am so happy to see him alive.

www.guardian.co.uk

Bumper-to-bumper traffic, much of it stationary, the acrid steam of a thousand exhausts hanging in the cold winter air.

www.guardian.co.uk

If my future had been hanging on my grade, I could have taken the chance to fix the Heaney and Eliot oversights and improve my scores.

www.guardian.co.uk

A man who is believed to have killed his wife and daughters before hanging himself was facing mounting debt problems, it has emerged.

www.guardian.co.uk

Hanging with her for ten days is going to be no problem.
Ale ona jest rewelacyjna. 10 dni z nią nie będzie trudne.

We were in a dark room, hanging on between life and death.
Byliśmy w ciemnym pokoju. Zawieszeni pomiędzy życiem i śmiercią.

I'd like to see him hanging out with boys his own age.
Chciałbym widzieć go trzymającego się z chłopcami w jego wieku.

They've been hanging around for two days waiting on you.
Kręcili się tutaj od dwóch dni i czekali na was.

Anyone else hanging out using big words with you two?
Ktoś jeszcze się z wami obijał i używał wielkich słów?

He didn't say anything about me hanging out with you?
Nie mówił nic o tym, że się z tobą spotykam?

Parents don't want you hanging around with their kids for some reason.
Nie wiem. Rodzice nie chcą, że jesteś sterczany z ich dziećmi dla jakiegoś powodu.

I should have stopped hanging out with you a long time ago.
Od dawna nie powinienem się z tobą zadawać.

They're hanging on the second floor if you get the chance.
Wiszą na drugim piętrze, jeśli będzie miała pani okazje.

Better you're not home, so I can talk without you hanging up.
Lepiej, że cię nie ma, Mogę swobodnie mówić. I nie rzucisz słuchawką.

These are my terms now, if we're going to continue hanging out.
Teraz będziemy na moich warunkach, jeśli mamy się dalej spotykać.

Did you happen to see anyone hanging around the house today?
Widziałeś, by ktoś się dzisiaj pałętał w domu?

I mean, do people actually like hanging out with you?
Znaczy, ludzie lubią z tobą przebywać?

And how many years have you had this one hanging here?
A ile to już lat ten wisi tutaj?

Did she respect her students by hanging herself in class?
A pani Lachance wykazała się szacunkiem wobec uczniów wieszając się w klasie?

There's been something hanging between us since you started here.
Coś wisiało między nami od kiedy tu zaczęłaś.

And that we met because you were hanging outside of my house.
I, że spotkaliśmy się, ponieważ wisiałeś po za mój dom.

Just me and my dad hanging out for 10 days.
Ja i tata razem przez całe 10 dni.

One doesn't often get the chance to see a hanging at sea.
Nieczęsto mam szansę zobaczyć wieszanie na morzu.

He was hanging there, and I just wanted him gone.
On tam wisiał, a ja tylko chciałem żeby wreszcie zniknął.

I'm hanging our relationship on the fact that I love you.
Opieram nasz związek na fakcie, że cię kocham.

I still have this whole court case hanging over my head.
Ciągle ta sprawa z sądem wisi mi nad głową.

And on hanging days people paid money to view from our top window.
I w dniach egzekucji ludzie płacili, by je oglądać z naszego okna na poddaszu.

I'm not used to hanging out in places like this.
Nie przywykłem do przebywania w takich miejscach.

You ever see him hanging out off the base with anyone?
Widziałeś, żeby kiedykolwiek włóczył się z kimś poza bazą?

So I guess this means we won't be hanging out any more?
Więc to znaczy, że już nie będziemy się spotykać?

Well, if you ever feel like hanging out, here's my number.
Cóż, jeśli kiedykolwiek ochotę spotykać się, Oto mój numer.

Why am I not afraid of her hanging around him?
Dlaczego więc nie boję się że jest w pobliżu mojego faceta?

And he was hanging out with all us younger guys.
I on spędzał czas z nami wszystkim młodszymi od niegokoleżkami.

It was a pretty big event. Hanging up the phone?
To było ładne duże wydarzenie. wieszając telefon?

You just put it on here and then it's hanging.
Dobrze, po prostu, połóż to tam i będzie wisiało.

Maybe we should get that guy hanging in the tree?
To może ściągnijmy tego kolesia co wisi na drzewie.

Could you keep his bill hanging? So they don't forget him too soon?
Powiesisz jego rachunki, aby nie zapomnieli o nim zbyt szybko?

Well, keep hanging out with me, and soon you won't have to.
Trzymaj ze mną, a wkrótce nie będziesz musiał.

You know our friend here's going to be hanging round your house?
Wiesz, że nasz przyjaciel będzie się pętał koło twojego domu?

Don't you have a picture of her hanging on your bedroom wall?
Czy to nie jej zdjęcie wisi na ścianie w Twoim pokoju?

If you don't want her hanging around the band, do something about it.
Jeżeli nie chcesz, żeby kręciła się koło zespołu, zrób coś z tym.

Well, I don't want you hanging around with him anymore.
Nie chcę, żebyś się z nim dalej zadawała.

We will eat you and leave your skin hanging in a tree.
Pożremy cię i pozwolimy twej skórze wisieć na drzewie.

You're hanging out here because it's quiet and you need to study.
Siedzisz tu dlatego, że jest tu cicho, a ty musisz się pouczyć.

So all of the same clothes were hanging there before?
Więc te wszystkie identyczne ubrania wisiały tam już wcześniej?

Was he hanging with his mouth closed like that when you found him?
Wisiał tak z zamkniętymi ustami, gdy go znalazłeś?

I wonder how she felt inside after hanging up that phone.
Zastanawiałem się co czuła po odwieszeniu słuchawki.

Tell me if this sounds like a phone hanging up on you?
Czekaj, powiedz czy dla ciebie zabrzmi to jak odkładanie telefonu.

Oh, you know, I was just hanging at the bar.
Oh, no wie pani, Ja tylko wisiałam na barze.

Hanging out is truly the last thing I need right now.
Szwędanie się jest naprawdę ostatnią rzeczą, której teraz potrzebuję.

And I don't think it's safe for you to be hanging around with this.
Myślę, że nie jest zbyt bezpiecznie dla ciebie, żebyś kręcił się z nami.

He could be hanging around the accident site, waiting for his wife?
Może jest gdzieś w okolicy miejsca wypadku czekając na swoją żonę?

By the end of the night, your chad will not be hanging.
Zaufaj mi, z końcem wieczoru, twoja tablica nie będzie wisieć.

And in this one, the man was hanging by the other leg.
A tego mężczyznę powieszono za drugą nogę.