Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. poczucie dyskomfortu
zahamowanie (psychiczne)
komp. zawieszenie (wykonywania programu)