Słownik polsko-angielski

adj. shameful; dishonourable

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(hańbiący) heinous, shameful, disgraceful, scandalous
(o czynie) dirty
(sromotny) infamous, ignoble, foul, dirty, disgraceful, dishonourable, disreputable
haniebna kara: ignominious punishmenthaniebna śmierć: ignominious deathhaniebna zbrodnia: scandalous crimehaniebne postępowanie: disgraceful behaviourhaniebne postępowanie: dishonourable conducthaniebne prowadzenie się: opprobrious conducthaniebne zachowanie: opprobrious conducthaniebny czyn: disreputable acthaniebny postępek: dishonourable actionhaniebny spisek: infamous plothaniebny zarzut: heinous charge

Wordnet polsko-angielski

( (used of conduct or character) deserving or bringing disgrace or shame
"Man...has written one of his blackest records as a destroyer on the oceanic islands"- Rachel Carson
"an ignominious retreat"
"inglorious defeat"
"an opprobrious monument to human greed"
"a shameful display of cowardice")
black, disgraceful, ignominious, inglorious, opprobrious, shameful

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

shameful, dishonourable, (US) dishonorable, disgraceful

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj dishonourable
disgraceful

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SHAMEFUL

DISGRACEFUL

DIRTY

DISREPUTABLE

INFAMOUS

IGNOMINIOUS

IGNOBLE

FOUL

HEINOUS

VILE

HORRIBLE

HORRID

INGLORIOUS

SCANDALOUS

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

infamous, heinous

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. shameful
disgraceful
dishonourable
ignominous

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dishonourable

wicked

Nowoczesny słownik polsko-angielski

opprobrious

grubby