Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chusteczka do nosa;

Wordnet angielsko-polski

(a square piece of cloth used for wiping the eyes or nose or as a costume accessory)
chusteczka
synonim: handkerchief
synonim: hanky
synonim: hankey

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chusteczka