Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) hanza, cech kupiecki; wpisowe;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Związek Hanzeatycki

Liga Hanzeatycka

Hanza