Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Chanuka, Święto Świateł;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Święto Świec

Chanuka