Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia hulman;

Wordnet angielsko-polski

(langur of southern Asia
regarded as sacred in India)
hulman zwyczajny, langur hulman, hanuman, smukluch
synonim: entellus
synonim: Presbytes entellus
synonim: Semnopithecus entellus

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

mitol, .hind. Hanuman