Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia haploid;

(Adjective) biologia haploidalny, monoploidalny;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

haploidalny adj., monoploidalny adj

Wordnet angielsko-polski

( (genetics) an organism or cell having only one complete set of chromosomes)
haploid, haplont