Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niepodważalny, niezmienny, bezwzględny, prawdziwy

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

bezwzględny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Incredible mapping of our national psyche with some hard and fast facts: unemployment.
Jest to niesamowite odzwierceidlenie naszej narodowej mentalności podparte faktami i podstawowym danym o bezrobociu.

TED

The latest scientific findings certainly cannot yet be regarded as hard and fast evidence and are still in a state of flux; they are not the be-all and end-all.
Najnowszych odkryć naukowych nie można jeszcze traktować jako niezbitych i niepodważalnych dowodów.

statmt.org

One day when I was only seven years old and fishing, I pulled a "pinfish," they're called, with sharp dorsal spines, up too hard and fast, and I blinded myself in one eye.
Pewnego dnia mając 7 lat, udałem się na ryby, złowiłem 'pinfish' - mają ostre kolce na grzbiecie - jednak zrobiłem to nieumiejętnie i zraniłem się w oko.

TED

And it just went to prove that storytelling has guidelines, not hard, fast rules.
Udowodniło to, że historie rządzą się swoimi prawami, nie twardymi zasadami.

TED

It has helped us to extend our physical selves, go faster, hit things harder, and there's been a limit on that.
Rozszerzaliśmy swoje fizyczne formy, by szybciej się ruszać, mocniej uderzać i istniały ograniczenia.

TED