Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) na twardo; twardy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gotowany na twardo (jajko), twardy, bezwzględny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ugotowany na twardo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezwzględny

niezmienny

twardy

ugotowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A hard-boiled detective thriller in the tradition of Dashiell Hammett and, yes, Raymond Chandler, it is character-rich, novel-length fiction brought to life on the page by words and illustrations in perfect synergy.

www.guardian.co.uk

Which is why you want me to change, be less hard-boiled.
Dlatego chcesz, żebym się zmienił, był mniej zapalczywy.

I've treated each of them with a hard-boiled egg.
Poczęstowałem każdego z nich jajkiem ugotowanym na twardo.

Anybody with a hard-boiled egg in their lunch bag.
Każdy kto miał jajka w torbie na śniadanie.

You want some hard-boiled eggs to nibble on... while you're waiting?
Chcesz jajka na twardo, by móc je oskubywać... podczas oczekiwania na Pana Jajko?

Are those my hard-boiled eggs?
Czy to moje jajka na twardo?

And two hard-boiled eggs.
I dwa jajka na twardo.

Spaghetti and one hard-boiled egg.
Spaghetti i jajko na twardo.

Steffi was a hard-boiled egg.
Steffi była jajkiem na twardo.

I will be distracting myself with a double feature of The Killer and Hard-Boiled.
Ja będę się rozpraszał ze zdwojoną siłą: Zabójcą i Dziećmi triady Wow.

Hard-boiled egg, celery, fruit salad, iced tea
Jajka na twardo, seler, sałatka owocowa, mrożona herbata.

This is hard-boiled...
To jest ugotowane na twardo...

Easy, Miss Hard-Boiled.
Hej, spokojnie, pani Na Twardo.

Hey, easy, Miss Hard-Boiled.
Hej, spokojnie, pani Na Twardo.

From sewing ona button, to embroidery... ...from cooking a hard-boiled eggto making truffles.
Od przyszycia guzika do haftowania, od ugotowania jajka na twardo do robienia trufli.