Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) z trudem zdobyty/zarobiony;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ciężko zarobiony

z trudem zdobyty