Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) artykuły żelazne, narzędzia; informatyka hardware, sprzęt komputerowy; militarny ciężkie uzbrojenie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

narzędzia, urządzenia domowe, naczynia kuchenne, narzędzia ogrodnicze, wyroby metalowe, (komp.) sprzęt komputerowy, hardware

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zbior. towary żelazne
komp. hard-ware, sprzęt komputerowy

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'hArdwern Wyroby żelazne Hardware cluttered the front window of the store (Witrynę sklepu zagracały wyroby żelazne) - Student University of Tennessee (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zbior. towary żelazne
komp. sprzęt (komputerowy)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

narzędzia metalowe
sprzęt (komputerowy)

Wordnet angielsko-polski

( (computer science) the mechanical, magnetic, electronic, and electrical components making up a computer system)
sprzęt komputerowy, hardware
synonim: computer hardware

Słownik internautów

sprzęt, osprzęt

Słownik audio-video Montevideo

sprzęt komputerowy techniczny

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

mocna wódka/ gorzała

broń
spluwa, gnat

hardware, części komputerowe (np. mikroprocesor, płyty itp)
urządzenia peryferyjne (np. drukarka, monitor ...)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hardware

osprzęt

sprzęt

żelastwo

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

towary żelazne; inf. oprzyrządowanie; sprzęt
~, computer - sprzęt komputerowy
~, military - wojskowy sprzęt komputerowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. drobne wyroby metalowe, np. okucia, narzędzia ręczne itp.
2. elementy konstrukcyjne urządzenia
3. sprzęt komputerowy, hardware n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics.
Google Chrome obsługuje technologię WebGL w celu sprzętowej obsługi grafiki 3D.

Google

(Applause) So for about $50 of hardware, you can have your own whiteboard.
(Brawa) Więc za ok. 50 dolarów możemy mieć własną tablicę interaktywną.

TED

In order to do this, it's a lot of hardware and software that runs in a very high resolution.
Aby to wydobyć, korzystamy z masy urządzeń i oprogramowania, działającego bardzo precyzyjnie.

TED

We took off all the visible hardware and trim that was kind of doing the country cabin thing.
Usunęliśmy całe wyposażenie i wykończenie, które dawało efekt wiejskiej chaty.

TED

(Laughter) Because this is about 10 dollars of additional hardware if you already have a Nintendo Wii.
(Śmiech) Efekt ten możemy uzyskać za kolejne kilkanaście złotych, jeśli oczywiście mamy już wiilota.

TED

He glances down at his text to note that the company makes "webbing, cords, buckles, plastic and metal hardware for sporting goods" and to praise its survival of the recession as a "testament to American ingenuity".

www.guardian.co.uk

But rather than launching the OS, as had been expected, yesterday Google announced a "pilot programme" insisting that Chrome OS is "for people who live in the web" and announcing that everyone who takes part will receive a Cr-48 notebook, a new piece of reference hardware for Chrome OS, and will be expected to tell Google how they progress.

www.guardian.co.uk

Yet only this week they have agreed on a $60bn deal for military hardware that includes, among other things, Black Hawks and Little Birds.

www.guardian.co.uk

The problem with this kind of thinking is that it is based on an elementary schoolboy mistake, namely the assumption that, in a networked world, it is the hardware that matters most.

www.guardian.co.uk

Hardware must be paid for but software is something to share.
Za sprzęt trzeba zapłacić, lecz oprogramowanie to coś do dzielenia się.

It is a bit like hardware and software - one cannot work without the other.
To trochę jak sprzęt komputerowy i oprogramowanie - jedno nie może działać bez drugiego.

We are working with a company all hardware already installed.
Akurat pracujemy z firmą, która ma cały sprzęt.

Which bring us back to put my hardware down, bitch.
Co sprowadza nas do Odłóż mój sprzęt, suko.

I told you, brain science Is all about hardware and software.
Mówiłem, w nauce o mózgu chodzi o sprzęt i oprogramowanie.

Yeah, right behind Black's hardware store, there's a white guy selling it.
Zaraz za sklepem z narzędziami Czarni jest biały koleś, który go sprzedaje.

Eugene Young down at the hardware store sold it to him.
Są słodkie. Gdzie na świecie je znalazłeś? Eugene Young miał je na magazynie.

But your old boss at the hardware store keeps everything.
Ale twój były szef ze sklepu żelaznego trzyma wszystkie papiery.

Go to the hardware store and get an adapter. No.
Idź do sklepu ze sprzętem i niech cię tam dostosują.

Software is useless without the hardware - You got it.
Oprogramowanie jest bezużyteczne bez sprzętu.

Go back to the hardware store parking lot, the exterior.
Wróć do sklepu ze sprzętem budowlanym parking, zewnętrzna strona.

What can they do with military hardware but convert it to civilian use?
Co można zrobić z wojskowym sprzętem, oprócz zmiany na cywilny?

Now, that is a sturdy piece of hardware, right, guys?
Teraz, to jest silny kawałek sprzętów komputerowych, dobrze, faceci?

It's the kind of cheap rope you buy at a hardware store.
To rodzaj taniej liny, jaką można kupić w sklepie. Niezbyt wytrzymałej.

He's over there in the hardware store, getting some light bulbs for his daddy.
Wszedł do sklepu, kupuje żarówki dla ojca. Tak je będziesz nosił?

They won't even share their most basic military hardware.
Nie chcą się nawet podzielić podstawowym sprzętem wojskowym!

The barrel is a metal tube you can buy in any hardware store.
Lufa to metalowa rurka, którą można kupić w każdym metalowym sklepie.

It's like you can't play Killzone without the hardware to run it.
McGee. To jak Nie zagra się w Killzone bez odpowiedniego sprzętu.

It's full of hardware, but not for much longer.
Pełno w nich żelastwa. Ale już nie na długo.

Okay, if anybody needs me, I'll be at the hardware store buying chains.
Dobra, gdyby ktoś mnie potrzebował, będę kupowała łańcuchy w sklepie z narzędziami.

Category, things you would find in a hardware store.
Kategoria. Rzeczy, które znajdziesz w sklepie narzędziowym.

We've got to focus on hardware outside this location.
Musimy skoncentrować się na sprzęcie poza tym miejscem.

And this piece of hardware is keeping your wrist fracture together.
A ten kawałek sprzętu usztywnia złamania twojego nadgarstka. - Whoa.

You can't exist without them. We need their hardware.
Nie możesz istnieć bez nich Potrzebny nam ich sprzęt

Every day. Right under your nose. I want their hardware, too.
Prawdziwe zbrodnie zdarzają się właśnie tutaj, każdego dnia, pod twoim nosem.

Probably the best place is Home Depot or any hardware store.
Najlepsze miejsce to Home Depot. Lub zwykły sklep z narzędziami.

Never hug a man with a million bucks worth of hardware up his crack.
Nigdy nie ściskaj gościa ze sprzętem za milion dolców, wciśniętym w dupę.

Killer used a red paint that's widely available in hardware stores.
Zabójca użył czerwonej farby, którą łatwo można dostać w sklepach ze sprzętem.

Torrey, these were my stars before I picked up this heavy hardware.
Torrey, to były moje gwiazdki, zanim dostałem coś cięższego.

Buying every hardware store in three states out of guns and ammo.
Wykupuje broń i amunicję ze sklepów w trzech stanach.

In the settlement you got all the hardware and a rent-controlled flat.
W wyniku ugody pani dostała sprzęt i mieszkanie.

Yeah. NavCom-24 is not just any piece of hardware, gentlemen.
Navcom 24 to nie jest zwyczajny kawałek sprzętu, panowie.

What did she buy at the hardware store?
Co kupiła w tym sklepie?

Well, he was trying to scrape up enough money... to buy another hardware store.
Dobrze, on próbował wyskrobać dość pieniędzy ... kupić inny sprzęt komputerowy.

Up to now, our procedures relating to nuclear hardware have been absolutely foolproof.
Aż do teraz nasze procedury dotyczące sprzętu były całkowicie odporne na wszystkie wypadki.

Good thing we stopped at the hardware store.
Dobrze, że zatrzymaliśmy się przy tym sklepie.

So I got this at the hardware store.
Kupiłem więc to w sklepie z narzędziami.

Think of them as hardware to your software.
Myśl o nich, jak o sprzęcie dla twojego oprogramowania.

Don't you want to check your hardware first?
Nie chcesz najpierw sprawdzić sprzętu.

And a clerk at a hardware store distinctly remembers selling it to you.
Sprzedawca w sklepie z narzędziami dokładnie pamięta, że go panu sprzedawał.

Well, your dad works at a hardware store.
Twój tata pracuje w sklepie z narzędziami.

I was never big on the hardware anyway.
I tak nigdy mi nie zależało na sprzęcie.

I could donate things from the hardware store and Spencer could help.
Mógłbym wam oddać coś ze sklepu z narzędziami, Spencer mógłby pomóc.

Trixie's to the hardware store, the big one said.
Trixie poszła do sklepu z narzędziami, tak ten duży powiedział.

So we need somebody to replace the hardware.
Więc potrzebujemy zastępstwa dla sprzętu

Hardware's got nothing to do with the mouse.
Nie, nie. Sprzęt nic do tego nie ma.

These hardware is not worth shipping to China.
Ten sprzęt nie jest wart wysyłki do Chin.

Bullets hitting bodies generates the need for new hardware.
Podziurawione ciała generują popyt na nowy sprzęt.

Your dads got a lot of hardware around here
Twój tata ma dużo sprzętu tutaj.

It was smart to use none of Tekken's hardware.
Byliście na tyle sprytni, by nie korzystać ze sprzętu Tekkena.