Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) harem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n harem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

harem

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HAREMOWY

Wordnet angielsko-polski

(living quarters reserved for wives and concubines and female relatives in a Muslim household)
harem, seraj, zenana
synonim: hareem
synonim: seraglio
synonim: serail

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. harem

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Look around you, Rachel: look at all those other harem trouser-wearing and maxidress-sporting bodies crashed on the rocks around the island of Fashionland.

www.guardian.co.uk

But I think we need to dissect what is going on here and, when we do, I am sure you will shove this desire for coltishness to the back of the closet as if it were a pair of especially bad harem trousers.

www.guardian.co.uk

For not being able to hold on to a little harem girl.
Który, nawet nie był w stanie zatrzymać przy sobie, małej dziewczynki z haremu.

It's your night with the other women in the harem.
Spędzisz noc w haremie z inną kobietą.

You'd be the most beautiful woman in my harem.
Będziesz jedyną i najpiękniejszą kobietą w moim haremie.

I spread it like a venerable disease in a Turkish harem.
Rozniosło się jak choroba weneryczna w tureckim haremie.

I imagine in that Arabian harem, you had all kinds of relations with women.
Pomyślałam sobie Że w haremie miałaś do czynienia z wszelkimi możliwie związkami Z kobietami

Before long, the place will look like a Turkish harem, what, what?
A po kolejnej chwili będzie tu, jak w tureckim haremie. Wystarczy tego.

The poor guy had his very own harem.
Ten gość miał swój własny harem.

You said we could be in your harem.
Powiedziałeś, że moglibyśmy być w twoim haremie.

Does the beautiful sorceress belong to your harem too?
Czy piękne czarodziejki też należą do twojego haremu?

There was this gal up on the stage doin' a harem dance.
Na scenie jedna babka tańczyła jak w haremie.

Is she another member of your harem?
Czy to kolejna z twojego haremu?

This is a jail not a harem, captain.
To więzienie, a nie harem.

Mon, starting tomorrow you'll work in the castle harem.
Mon, od jutra pracujesz w haremie na zamku.

I'm not gonna end up in some brothel or harem?
Nie skończę w jakimś burdelu czy haremie, jasne?

I used it, when I snuck into a harem.
Używałem jej, żeby wejść do haremu.

Well, I saw you in Lady of the Harem.
Cóż, widziałem cię w Lady of the Harem.

Pay a visit to my harem, huh?
Jedziemy z wizytą do mojego haremu?

I think he's got a harem somewhere.
Myślę, że ma gdzieś swój harem.

Staring at us Iike we were Saturnius harem girls or something.
Gapicie się na nas, jak byśmy były kobietami z Saturna albo coś.

You must have quite some harem.
Musi pan mieć niezły harem.

Sandrine, harem comes from the Turkish harim which means sacred, forbidden.
Słowo harem pochodzi od tureckiego harim, co oznacza: święte, zabronione.

The marriage contract absolutely forbids a harem.
Umowa małźeńska całkowicie zabrania haremu.

Velvet, treat harem until I return.
Velvet, pilnuj haremu do mojego powrotu.

They'il think I have a harem.
They'll think I have a harem.

To trail after your harem?
W orszaku za twoim haremem?

It's like a harem fetish.
To jak fetysz na punkcie haremu.

Okay, harem, let's get to it.
Dobra, haremie, zróbmy to.