Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kij ~ hockey stick
krążek ~ ball

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj hockey: kij ~hockey-stick

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HOCKEY