Słownik polsko-angielski

hauling; haul; towing; tow
~ miny - towing a mine
~ pojazdu - vehicle towing
~ unieruchomionego statku - towing a disabled ship
~ za motorówką - motorboat towing
~ za samochodem - auto-towing, auto-tow
~ za samolotem - aero-towing, aero-tow

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

towing

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U towing
hauling

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

towage, hauling, towing~ umowa (m.) - towage contract

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n towing, hauling ~ statku haulage, towing zapłata za ~ towage, haulage

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

tow, towage

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TOWAGE

HAULAGE

TRACKAGE

TOW

HAUL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n towing
~ za sa-molotem aero-tow

Słownik techniczny polsko-angielski

n towing, hauling