Wordnet polsko-angielski

(type genus of the Polyporaceae
includes important pathogens of e.g. birches and conifers)
Polyporus, genus Polyporus
synonim: żagiew
synonim: horosz

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (bot) bracket fungus

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f touchwood