Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(hałaśliwy) uproarious, loud, thunderous
(okazały) pompous

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. (okazały) sumptuous; pompous; ostentatious. 2. (hałaśliwy) noisy; deafening; ringing; rumbling: ~a zabawa revelry; ~e brawa loud applause

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj resonant, clamorous (okazały) sumptuous, pompous

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OSTENTATIOUS

SUMPTUOUS

NOISY

BLATANT

UPROARIOUS

DEAFENING

RINGING

EXUBERANT

ROLLICKING

POMPOUS

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

grand

loud

resonant

Nowoczesny słownik polsko-angielski

thunderous

boisterous