Słownik techniczny angielsko-polski

urabianie hydrauliczne (strumieniem wody)