Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia wodorek;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wodorek m

Wordnet angielsko-polski

(any binary compound formed by the union of hydrogen and other elements)
wodorek

Duży słownik chemiczny

wodorek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. wodorek
~, arsenic - śr.toks. arsenowodór
~, propyl - chem. propan

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. wodorek