Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) hydroelektryczny;

(Noun) elektrownia wodna, hydroelektrownia, energia wodna hydroelektryczna; zakład wodoleczniczy;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zakład wodoleczniczy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'haIdr@Un Zakład wodoleczniczy At Springs Hydro, the algae hydrotherapy massage bath will cost you some 40 quid (W zakładzie wodoleczniczym Springs Hydro glonowa kuracja wodolecznicza kosztować was będzie jakieś 40 funtów) - Student University College London (1999)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

US elektrownia wodna

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

US elektrownia wodna
~, small - energetyka mała