Słownik techniczny angielsko-polski

oczyszczarka piaskowowodna