Nowoczesny słownik angielsko-polski

węglowodory

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. węglowodory~, aliphatic węglowodory alifatyczne~, chlorinated węglowodory chlorowane~, emulsified węglowodory emulgowane~, polyaromatic węglowodory poliaromatyczne~, saturated węglowodory nasycone

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. węglowodory
~, carcinogenic - węglowodory rakotwórcze
~, chlorinated - węglowodory chlorowane

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. węglowodory
~, aliphatic - węglowodory alifatyczne
~, aromatic węglowodory aromatyczne
~, carcinogenic węglowodory rakotwórcze
~, chlorinated węglowodory chlorowane
~, halogen halogenowęglowodory
~, petroleum węglowodory ropopochodne
~, polychlorinated węglowodory polichlorowane